Vuokrausehdot

Vuokraus- ja maksuehdot

Motorhomes

Rental terms

 

VARAAMINEN/VARAUS-/TAKUUMAKSU:

Matkailuauton varaus on sitova, kun 250€ varaus- /takuumaksu on maksettu verkkokaupassa tai tilisiirtona. Maksu palautetaan vuokraajalle, kun asuntoauto palautetaan siinä kunnossa, kuin se on ollut vuokrattaessa.

 

VUOKRA JA VUOKRASOPIMUS

Sopimusosapuolina vuokranantaja caravanvuokralle.fi ja vuokraaja.
Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan autoa noudettaessa pankki- /luottokortilla tai etukäteen verkkokaupassa Paytrail-maksupalvelun kautta.
Vuokrasopimus allekirjoitetaan kirjallisena auton noudon yhteydessä. Vuokranantaja tarkistaa kuljettajan henkilöllisyyden ja ajo-oikeuden ja ottaa vakuutuksellisista syistä vuokraajan ajokortista valokopion sopimuksen liitteeksi.
Vuokraajalta vaaditaan B-ajokorttiluokan ajo-oikeus ja väh. 23-vuoden ikää.

Matkailuauton kuljettajaksi sitoutuu vuokraaja, lisäkuljettajat merkitään vuokrasopimukseen. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa muiden osapuolien kuljetettavaksi.
Vuokrasopimukset säilytetään lukollisessa tilassa, eikä tietoja jaeta kolmansille osapuolille. Vuokralaisella on oltava vakinainen kotipaikka tai todennettava osoite Suomessa (esim. majoituspaikka).

Vuokraan sisältyy rajattomat kilometrit kotimaassa. Ulkomailla kilometrit erillisen sopimuksen mukaan.
Vuokralainen on velvollinen kertomaan, jos matka kohdistuu Suomen rajojen ulkopuolelle, sekä pyytämään vuokranantajalta Green Cardin ulkomaan matkaa varten.

Vuokraan eivät sisälly polttoaineet, loppusiivous, harmaavesisäiliön tyhjennys tai WC-kasetin tyhjennys. Vuokraan sisältyvä varustus jäljempänä.

Vuokraajalle luovutetaan ajoneuvoon yhdet avaimet. Avainten katoamisen yhteydessä veloitetaan vuokraajalta kaikki mahdolliset katoamisesta johtuvat lisäkulut ja uudet avaimet.

Asuntoauton minimivuokra-aika on 3vrk.
Sesonkiaikana kesä-elokuu, sekä viikot 42-43 ja 8-9 minimivuokra-aika 1 viikko.

 

MATKAILUAUTON LUOVUTUSTA KOSKEVAT EHDOT:

Auton noutopaikkana on toimipisteemme Espoon Juvanmalmilla. Lisämaksusta noutopaikkana voi toimia myös jokin muu paikka, esim. rautatieasemat tai lentokenttä. Lisämaksu suoritetaan etukäteen, viimeistään vuorokausi ennen luovutusajankohtaa.

Asuntoauton luovutus tapahtuu sesonkiaikana sunnuntaisin klo: 16 alkaen. Sesonkiajan ulkopuolella sopimuksen mukaan.

Asuntoautoa noudettaessa:

Asuntoauto luovutetaan puhtaana, polttoainesäiliö ja kaasupullot täytettynä, WC- säiliö (hajunestoaineineen) ja harmaavesisäiliö tyhjänä, sekä raikasvesisäililö täytenä. Vuokranantaja antaa vuokraajalle kattavan käytönopastuksen.

Vuokrahintaan sisältyy 2kpl kaasupulloja, keittiön astiat ja tarvikkeet, peitot ja tyynyt, WC:n kemialliset aineet, siivousvälineet, retkituolit ja pöytä, kaasugrilli, rajattomat kilometrit Suomessa, puhelinpalvelu 24/7.

Sopimusosapuolet käyvät yhdessä läpi ajoneuvon mahdolliset viat ja puutteet, jotka merkitään vuokrasopimukseen. Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että ajoneuvo ja tarvikkeet ovat siinä kunnossa, kuin sopimuksessa lukee. Vuokraaja ei voi myöhemmin vaatia korvausta hinnassa, ellei vika/vahinko ole oleellisesti ollut huomaamaton ja käytön kannalta merkittävä.

 

MATKAILUAUTON PALAUTUSTA KOSKEVAT EHDOT:

Asuntoauton palautuspaikkana on toimipisteemme Espoon Juvanmalmilla. Lisämaksusta palautuspaikkana voi toimia myös jokin muu paikka, esim. rautatieasemat tai lentokenttä.

Asuntoauton palautus tapahtuu sesonkiaikana sunnuntaisin klo: 12.00 mennessä. Jos asuntoautoa ei palauteta sovittuna ajankohtana, on vuokranantaja velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisiviranomaiselle ja vakuutusyhtiölle, joka käsittelee asiaa petoksena.
Palautuksen viivästyessä veloitetaan ylimenevästä ajasta 50€/alkava tunti.

Vuokranantaja ei ole velvollinen hyvittämään vuokrahinnassa, mikäli vuokraaja palauttaa asuntoauton ennen alunperin sovittua palautuspäivää.

Asuntoautoa palauttaessa:

Asuntoauto palautetaan polttoainesäiliö täytettynä, auto sisältä siivottuna sekä harmaavesisäiliö ja WC – kasetti tyhjennettynä ja puhdistettuna. Kaasupullot voidaan palauttaa vajaina.

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan kaikki huomaamansa asuntoauton puutteet ja viat, joita ei ole erikseen sopimuksessa tuotu ilmi.
Ajoneuvo tarkistetaan palauttaessa yhdessä sopimusosapuolien kesken ja mahdolliset vauriot/ vahingot kirjataan ylös ja sovitaan korvaus. Omavastuu/korvaus veloitetaan välittömästi pankki- tai luottokortilta. Vuokranantajalla on oikeus jälkikäteen velkoa ilmoittamatta jätetyt vahingot.

Jos asuntoauto palautetaan polttoainesäiliö täydentämättä veloitetaan 20€ tankkausmaksu + polttoainemaksu todellisen hinnan mukaisesti.
Jos asuntoauto palautetaan siivoamatta tai WC-säiliö/harmaavesisäiliö tyhjentämättä, veloitetaan siivouksesta 80€, säiliöistä 25€/säiliö.

 

VAKUUTUS JA OMAVASTUU

Vuokranantaja on velvollinen huolehtimaan voimassa olevasta vakuutuksesta.
Vuokraajan omavastuu vahinkotilanteissa on 1000€ matkustettaessa Pohjoismaissa. Omavastuu Pohjoismaiden ulkopuolella 2000€.
Vakuutus ei korvaa vuokraajan omaisuusvahinkoja. Suosittelemme matkavakuutusta kaikille matkustajille matkan ajaksi.

Vakuutuksen voimassaoloalueet:

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja Euroopassa, (Poislukien Kyproksen pohjoisosa). Suomen rajojen ulkopuolella on oltava mukana on ajoneuvon Green Card.
Green Card tulee pyytää viimeistään vuokrasopimusta tehdessä. Matkustaminen muualla kuin Pohjoismaissa tai Euroopassa ei ole vuokra-autolla mahdollista. Jos vuokraaja vie auton ed. mainittujen alueiden ulkopuolelle, käsitellään asia viranomaisten toimesta petoksena. Tällöin vuokraaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot omakustanteisesti.

Vahingon sattuessa:

Mahdollisen varkauden tai vahingon sattuessa vuokralainen on velvollinen viipymättä ottamaan yhteyttä vuokranantajaan, jolloin vuokra-aika myös päättyy.
Vahinkotapauksissa asuntoauto palautetaan vuokranantajan hallintaan tai vuokranantajan ilmoittamalle korjaamolle.

Vuokraaja on velvollinen suorittamaan omavastuun vuokranantajalle välittömästi.
Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan, jos vuokra-aika jää vahingon sattuessa sopimusta lyhyemmäksi. Vuokranantaja ei korvaa myöskään matkan keskeytymisestä vuokraajalle aiheutuvia kuluja, kuten matka- tai majoituskulut, ym.

Vuokraaja on velvollinen viipymättä ottamaan yhteyttä poliisiin, jos kyseessä on varkaus, liikennevahinko, eläin- tai henkilövahinko.

Kivenisku- ja rengasvahingoissa vuokraaja on velvollinen toimimaan vuokranantajan ohjeiden mukaan ja tarvittaessa toimittamaan auto lähimmälle korjaamolle ja korvaamaan vahingon omavastuun.

Vuokranantaja voi vähentää varaus-/takuumaksusta mitä tahansa vuokraajan korvattavasta vahingosta tai vastuulla olevasta kustannuksesta aiheutuvia kuluja.

Vuokraaja vastaa vahingoista omakustanteisesti kokonaisuudessaan ilman ylärajaa, jos vahinko johtuu väärän polttoaineen tankkaamisesta, ylilastauksesta, ajoneuvon käsittelemisestä huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena, tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta, ajoneuvon käytöstä lainvastaisesti tai lainvastaisiin toimiin, tai vakuutusyhtiön katsoessa vahingon aiheutuneen vuokraajan/kuljettajan huolimattomuudesta kuten esim. huono tie, lumiolosuhteet, ahtaissa paikoissa tai tien ulkopuolella ajaminen, ym.

 

VUOKRANANTAJAN VASTUUT:
Vuokranantaja sitoutuu antamaan kaikki mahdolliset vuokraamiseen liittyvät tiedot ennen

luovutusta.
Vuokranantajan puhelintuki matkan aikana 24/7.

Vuokranantaja tarkistaa ja tarvittaessa täydentää moottoriöljyt, tuulilasinpesunestesäiliön, akku- jäähdytysnesteen ennen luovutusta.

Vuokranantaja huolehtii voimassaolevasta vakuutuksesta, ajoneuvoveroista ym. maksuista ja että ajoneuvo on vuokraustarkoituksen mukaisessa kunnossa.

Vuokranantaja ei hyvitä mahdollisia korjaus- tai huoltopäiviä.

 

VUOKRAAJAN VASTUUT:

Vuokraaja on velvoitettu pitämään huolta ajoneuvosta ja varusteista niin, että se on samassa kunnossa palautettaessa. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkan aikana ajoneuvon moottoriöljyn määrästä, tuulilasinpesunesteestä, akku- ja jäähdytysnesteistä ja rengaspaineista matkan aikana.

Vuokraaja huolehtii aina ennen ajoneuvon liikkeelle lähtöä ovien, ikkunoiden ja kattoikkunoiden, sekä sisäosien ovien ja laatikoiden ym. sulkemisesta, sekä tavaroiden sijoittelusta niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa ajoneuvolle, tai matkustajille.

Vuokraaja huolehtii ja vastaa että pysäköinnin ja säilytyksen aikana kaikki ajoneuvon ovet ja ikkunat ovat lukittuina.

Vuokraaja vastaa matkan aikana aiheutuneista maksuista, kuten parkkisakot, tienkäyttömaksut tai tullimaksut, sekä vastaavat matkaan liittyvät kulut. Jos maksuja ilmaantuu vuokra-ajan päätyttyä, on vuokranantaja oikeutettu tekemään jälkiveloitus vuokraajan kortilta, tai lähettämään vuokraajalle laskun.

Vuokraaja on velvollinen ajoneuvon lisäksi korvaamaan ajoneuvon varusteet ja lisävarusteet, kuten lasten istuimet ym. näiden rikkoutuessa tai kadotessa.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan sisätiloihin ja verhoiluun kohdistuneet vahingot niiden todellisten korjauskulujen mukaisesti tai sopimuksen mukaan.

Tupakointi ja eläinten kuljettaminen ajoneuvossa kielletty. Ulkojalkineiden käyttäminen matkailuauton asuinosiossa kielletty.

Vuokraaja huolehtii matkan aikana WC- säiliön ja harmaavesisäiliön tyhjentämisestä. Vuokraaja saa WC:n hajunpoistoaineen vuokranantajalta, jota käyttää WC-säiliössä matkan aikana.

Vuokraaja huolehtii etteivät akut pääse tyhjentymään. Suositellaan kytkemään asuntoauto verkkovirtaan aina mahdollisuuksien mukaan leiriytyessä akkujen latautumisen ja toiminnan varmistamiseksi. Jos esim. matkailuauton starttiakku pääsee tyhjentymään huolimattomuuden vuoksi, hoitaa vuokraaja omakustanteisesti latauksen niin, että ajoneuvo käynnistyy.

Vuokraaja on tietoinen, että matkailuauto on varustettu GPS-paikantimella. Paikanninta voidaan käyttää mm. epäiltäessä petosta- tai varkautta ja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Vuokraaja on vastuussa kolmansien osapuolien (perheenjäsenet, kuljettajat, vierailijat, tai muut) aiheuttamista vahingoista siltä osin, mitkä eivät kuulu vakuutuksen korvattavaksi, ellei jokin toinen vakuutus korvaa vuokranantajalle vahinkoa kokonaisuudessaan.

 

TEKNINEN VIKA TAI MUU VIKA:

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle välittömästi havaittuaan ajoneuvossa teknisen tai muun vian.
Jos vika on luonteeltaan sellainen, ettei sitä voi itse korjata, on vuokralainen velvollinen toimittamaan auton lähimpään vuokrantajan ilmoittamaan korjaamoon.

Vuokra-aika päättyy, jos vika vaatii pidempiaikaista korjausta.
Vuokraaja voi myös toimittaa ajoneuvon takaisin vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy. Vuokraaja voi olla oikeutettu saamaan hyvitystä vuokran maksusta vuokra-ajan keskeytyessä teknisen tai muun vian sattuessa, jos vika johtuu vuokraajasta riippumattomista syistä. Vuokranantaja ei kuitenkaan korvaa matkan keskeytymisestä vuokraajalle aiheutuvia kuluja, kuten matka- tai majoituskulut, ym.

 

VARAUKSEN / SOPIMUKSEN PURKAMINEN:

Varaukset ovat sitovia. Jos vuokraaja haluaa purkaa varauksen, veloitetaan varausmaksusta:

50€, kun varaus perutaan >14 vuorokautta aikaisemmin 100€, kun varaus perutaan > 7 vuorokautta aikaisemmin 250€, kun varaus perutaan alle 7vrk aikaisemmin

Vuokranantajalla on oikeus purkaa varaus/vuokrasopimus, jos vuokraaja rikkoo vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja, tai ei vuokranantajan arvion mukaan pysty ajoneuvon asianmukaiseen käsittelyyn tai käyttöön, tai epäilee ajoneuvoa käytettävän lainvastaiseen toimintaan.

Jos asuntoauton käyttö estyy varkauden tai vahinkotapauksen vuoksi, on vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle ja palauttamaan asuntoauton viipymättä. Sopimus purkautuu tällöin automaattisesti, eikä vuokranantaja ole korvausvelvollinen vuokraajalle aiheutuneista kuluista. *kts. kohdasta vahingon sattuessa.

Jos vuokraaminen peruuntuu ennen vuokra-ajankohtaa ajoneuvoon kohdistuneen vahingon tai varkauden vuoksi, palauttaa vuokranantaja vuokraajan varausmaksun ja muut mahdolliset vuokraajan suorittamat maksut. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajan muita matkaan kohdistuvia kustannuksia, kuten varattuja laivamatkoja, majoituksia tai muita vastaavia maksuja.

Kaikki hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, jos niissä ei päästä yhteisymmärryksessä sopimukseen.

Pakettiauto retkeilyvarustuksella

Vuokrausehdot

 

VARAAMINEN/VARAUS-/TAKUUMAKSU:

Ajoneuvon varaus on sitova, kun 100€ varaus- /takuumaksu on maksettu verkkokaupassa tai tilisiirtona. Maksu palautetaan vuokraajalle, kun auto palautetaan siinä kunnossa, kuin se on ollut vuokrattaessa.

Auto palautetaan polttoainetankki täytettynä, omista tavaroista tyhjennettynä ja siivottuna, ellei lisämaksullisesta loppusiivouksesta ole erikseen sovittu auton noutohetkellä.

 

VUOKRA JA VUOKRASOPIMUS:

Sopimusosapuolina vuokranantaja caravanvuokralle.fi ja vuokraaja (vuokralle ottaja).

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan autoa noudettaessa luottokortilla tai suomalaisella pankkikortilla.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan kirjallisena auton noudon yhteydessä. Vuokrasopimukset säilytetään lukollisessa tilassa, eikä tietoja jaeta kolmansille osapuolille.

 

Vuokranantaja tarkistaa kuljettajan henkilöllisyyden ja ajo-oikeuden ja ottaa vakuutuksellisista syistä vuokraajan ajokortista ajokortin numeron ja valokopion sopimuksen liitteeksi.

Vuokralle antajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja olla vuokraamatta autoa.

Vuokraajalta vaaditaan B-ajokorttiluokan ajo-oikeus.
Vuokralaisella on oltava vakinainen kotipaikka tai todennettava osoite Suomessa (esim. majoituspaikka).

 

Auton kuljettajaksi sitoutuu vuokraaja, lisäkuljettajat merkitään vuokrasopimukseen. Ajoneuvoa ei saa luovuttaa muiden osapuolien kuljetettavaksi.

Vuokraan sisältyy rajattomat kilometrit kotimaassa. Ulkomailla kilometrit erillisen sopimuksen mukaan.

Vuokralainen on velvollinen kertomaan, jos matka kohdistuu Suomen rajojen ulkopuolelle, sekä pyytämään vuokranantajalta Green Cardin ulkomaan matkaa varten.

Ajoneuvoa ei saa hinata, kuljettaa autojunassa tai laivassa ilman vuokralle antajan lupaa Suomessa tai ulkomailla.

 

Vuokraan eivät sisälly polttoaineet tai loppusiivous. Vuokraan sisältyvä varustus jäljempänä.

Vuokraajalle luovutetaan ajoneuvoon yhdet avaimet. Avainten katoamisen yhteydessä veloitetaan vuokraajalta kaikki mahdolliset katoamisesta johtuvat lisäkulut ja uudet avaimet.

 

Ajoneuvon minimivuokra-aika on 3vrk.

Sesonkiaikana kesä-elokuu, sekä viikot 42-43 ja 8-9 minimivuokra-aika 1 viikko.

 

PAKETTIAUTON NOUTOA KOSKEVAT EHDOT:

Auton noutopaikkana on toimipisteemme Espoon Juvanmalmilla.

Lisämaksusta noutopaikkana voi toimia myös jokin muu paikka, esim. rautatieasemat tai lentokenttä. Lisämaksu suoritetaan viimeistään vuorokausi ennen luovutusajankohtaa.

Ajoneuvon luovutus tapahtuu sesonkiaikana maanantaisin klo: 14.00 alkaen.

Sesonkiajan ulkopuolella sopimuksen mukaan.

 

Pakettiautoa noudettaessa:

Ajoneuvo luovutetaan vuokralle ottajalle puhtaana ja polttoainesäiliö täytettynä.

Vuokrahintaan sisältyy retkiautovarustuksena mikro, jääkaappi, sekä vuoteet patjoineen 2-4 hengelle, rajattomat kilometrit ja puhelinpalvelu 24/7.

Vuokranantaja antaa vuokraajalle kattavan käytönopastuksen.

Sopimusosapuolet käyvät yhdessä läpi ajoneuvon mahdolliset viat ja puutteet, jotka merkitään vuokrasopimukseen. Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan, että ajoneuvo ja tarvikkeet ovat siinä kunnossa, kuin sopimuksessa lukee. Vuokraaja ei voi myöhemmin vaatia korvausta hinnassa, ellei vika/vahinko ole oleellisesti ollut huomaamaton ja käytön kannalta merkittävä.

 

PAKETTIAUTON PALAUTUSTA KOSKEVAT EHDOT:

Asuntoauton palautuspaikkana on toimipisteemme Espoon Juvanmalmilla.

Lisämaksusta palautuspaikkana voi toimia myös jokin muu paikka, esim. rautatieasemat tai lentokenttä.

Pakettiauton palautus tapahtuu sesonkiaikana maanantaisin klo: 10.00 mennessä.

Jos pakettiautoa ei palauteta sovittuna ajankohtana, on vuokranantaja velvollinen ilmoittamaan asiasta poliisiviranomaiselle ja vakuutusyhtiölle, joka käsittelee asiaa petoksena.

Palautuksen viivästyessä veloitetaan ylimenevästä ajasta 50€/alkava tunti.

Vuokranantaja ei ole velvollinen hyvittämään vuokrahinnassa, mikäli vuokraaja palauttaa auton ennen alunperin sovittua palautuspäivää.

 

Pakettiautoa palauttaessa:

Pakettiauto palautetaan polttoainesäiliö täytettynä, omista tavaroista tyhjennettynä, auto sisältä siivottuna.

 

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan kaikki huomaamansa pakettiauton puutteet ja viat, joita ei ole erikseen sopimuksessa tuotu ilmi.

Ajoneuvo tarkistetaan palautuksen yhteydessä sopimusosapuolien kesken ja mahdolliset vauriot/vahingot kirjataan ylös ja sovitaan korvaus. Omavastuu/korvaus veloitetaan välittömästi pankki- tai luottokortilta, tai takuumaksusta. Vuokranantajalla on oikeus jälkikäteen velkoa ilmoittamatta jätetyt vahingot.

Vuokrasopimuksen liitteenä on lista varusteiden korvaushinnoista niiden mentyä rikki tai kadottua vuokran aikana.

 

Jos pakettiauto palautetaan polttoainesäiliö täydentämättä, veloitetaan 20€ tankkausmaksu + polttoainemaksu todellisen hinnan mukaisesti.

Jos pakettiauto palautetaan siivoamatta, veloitetaan 80€ siivousmaksu.

 

VAKUUTUS JA OMAVASTUU:

Vuokranantaja on velvollinen huolehtimaan voimassa olevasta liikennevakuutuksesta.

Vuokraajan omavastuu vahinkotilanteissa on 1000€ matkustettaessa Pohjoismaissa.

Omavastuu Pohjoismaiden ulkopuolella 2000€.

Vakuutus ei korvaa vuokraajan omaisuusvahinkoja. Suosittelemme matkavakuutusta kaikille matkustajille matkan ajaksi.

 

Vakuutuksen voimassaoloalueet:

Liikennevakuutus on voimassa Pohjoismaissa ja Euroopassa, (Poislukien Kyproksen pohjoisosa). Suomen rajojen ulkopuolella on oltava mukana on ajoneuvon Green Card.

Green Card tulee pyytää viimeistään vuokrasopimusta tehdessä. Matkustaminen muualla kuin Pohjoismaissa tai Euroopassa ei ole vuokra-autolla mahdollista. Jos vuokraaja vie auton ed. mainittujen alueiden ulkopuolelle, käsitellään asia viranomaisten toimesta petoksena. Tällöin vuokraaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot omakustanteisesti.

 

Vahingon sattuessa:

Mahdollisen varkauden tai vahingon sattuessa vuokralainen on velvollinen viipymättä ottamaan yhteyttä vuokranantajaan, jolloin vuokra-aika myös päättyy.

Vahinkotapauksissa ajoneuvo palautetaan vuokranantajan hallintaan tai vuokranantajan ilmoittamalle korjaamolle.

Vuokraaja on velvollinen suorittamaan omavastuun vuokranantajalle välittömästi.

 

Vuokraaja on velvollinen viipymättä ottamaan yhteyttä poliisiin, jos kyseessä on varkaus, liikennevahinko, eläin- tai henkilövahinko.

Kivenisku- ja rengasvahingoissa vuokraaja on velvollinen toimimaan vuokranantajan ohjeiden mukaan ja tarvittaessa toimittamaan auto lähimmälle korjaamolle ja korvaamaan vahingon omavastuun.

Vuokranantaja voi vähentää varaus-/takuumaksusta mitä tahansa vuokraajan korvattavasta vahingosta tai vastuulla olevasta kustannuksesta aiheutuvia kuluja.

 

Vuokraaja vastaa vahingoista omakustanteisesti kokonaisuudessaan ilman ylärajaa, jos vahinko johtuu väärän polttoaineen tankkaamisesta, ylilastauksesta, ajoneuvon käsittelemisestä huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena, tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta, ajoneuvon käytöstä lainvastaisesti tai lainvastaisiin toimiin, tai vakuutusyhtiön katsoessa vahingon aiheutuneen vuokraajan/kuljettajan huolimattomuudesta kuten esim. huono tie, lumiolosuhteet, ahtaissa paikoissa tai tien ulkopuolella ajaminen, ym.

 

Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan, jos vuokra-aika jää vahingon sattuessa sopimusta lyhyemmäksi. Vuokranantaja ei korvaa myöskään matkan keskeytymisestä vuokraajalle aiheutuvia kuluja, kuten matka- tai majoituskulut, ym.

 

VUOKRANANTAJAN VASTUUT:

Vuokranantaja sitoutuu antamaan kaikki mahdolliset vuokraamiseen liittyvät tiedot ennen luovutusta.

Vuokranantajan puhelintuki matkan aikana 24/7.

Vuokranantaja tarkistaa ja tarvittaessa täydentää moottoriöljyt, tuulilasin pesunestesäiliön, akku- jäähdytysnesteen ennen luovutusta.

Vuokranantaja huolehtii voimassaolevasta vakuutuksesta, ajoneuvoveroista ym. maksuista ja että ajoneuvo on vuokraustarkoituksen mukaisessa kunnossa.

Vuokranantaja ei hyvitä mahdollisia korjaus- tai huoltopäiviä.

 

VUOKRAAJAN VASTUUT:

Vuokraaja on velvoitettu pitämään huolta ajoneuvosta ja varusteista niin, että se on samassa kunnossa palautettaessa. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan matkan aikana ajoneuvon moottoriöljyn määrästä, tuulilasin pesunesteestä, akku- ja jäähdytysnesteistä ja rengaspaineista matkan aikana.

Vuokraaja huolehtii aina ennen ajoneuvon liikkeelle lähtöä ovien, ikkunoiden ja sisäosien ovien ym. sulkemisesta, sekä tavaroiden sijoittelusta niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa ajoneuvolle, tai matkustajille.

Vuokraaja huolehtii ja vastaa että pysäköinnin ja säilytyksen aikana kaikki ajoneuvon ovet ja ikkunat ovat lukittuina. (keskuslukitus)

 

Vuokraaja vastaa matkan aikana aiheutuneista maksuista, kuten parkkisakot, tienkäyttömaksut tai tullimaksut, sekä vastaavat matkaan liittyvät kulut. Jos maksuja ilmaantuu vuokra-ajan päätyttyä, on vuokranantaja oikeutettu tekemään jälkiveloitus vuokraajan kortilta, tai lähettämään vuokraajalle laskun.

 

Vuokraaja on velvollinen ajoneuvon lisäksi korvaamaan ajoneuvon varusteet ja lisävarusteet, kuten lasten istuimet, liinavaatteet, campingtuolit ym. näiden rikkoutuessa tai kadotessa erillisen korvaushinnaston mukaisesti.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan sisätiloihin ja verhoiluun kohdistuneet vahingot niiden todellisten korjauskulujen mukaisesti tai sopimuksen mukaan.

 

Tupakointi ajoneuvossa kielletty.

 

Pakettiauto on sallittu lemmikkieläimille. Ajoneuvolla ei voi kuljettaa tuotantoeläimiä ilman erillistä sopimusta. Lemmikin kuljetus tapahtuu kuljetukseen tarkoitetussa kuljetuskopassa (saatavilla vuokranatajalta ilman lisämaksua) tai eläimen omilla turvavyövaljailla kytkettynä.

Vuokranantaja ei ole vastuussa eläinsuojelulain noudattamisesta.

Vuokraaja on vastuussa kaikista lemmikkieläimen aiheuttamista vaurioista, (virtsa, uloste, sisustan pureminen ym.) niiden todellisten kustannusten mukaisesti ilman omavastuun ylärajaa.

 

Vuokraaja huolehtii etteivät akut pääse tyhjentymään. Suositellaan kytkemään ajoneuvo verkkovirtaan aina mahdollisuuksien mukaan leiriytyessä akkujen latautumisen ja toiminnan varmistamiseksi. Jos esim. auton starttiakku pääsee tyhjentymään huolimattomuuden vuoksi, hoitaa vuokraaja omakustanteisesti latauksen niin, että ajoneuvo käynnistyy.

 

Vuokraaja on tietoinen, että auto on varustettu GPS-paikantimella. Paikanninta voidaan käyttää mm. epäiltäessä petosta- tai varkautta ja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 

Vuokraaja on vastuussa kolmansien osapuolien (perheenjäsenet, kuljettajat, vierailijat, tai muut) aiheuttamista vahingoista siltä osin, mitkä eivät kuulu vakuutuksen korvattavaksi, ellei jokin toinen vakuutus korvaa vuokranantajalle vahinkoa kokonaisuudessaan.

 

TEKNINEN VIKA TAI MUU VIKA:

Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle välittömästi havaittuaan ajoneuvossa teknisen tai muun vian.

Jos vika on luonteeltaan sellainen, ettei sitä voi itse korjata, on vuokralainen velvollinen toimittamaan auton lähimpään vuokralle antajan ilmoittamaan korjaamoon.

Vuokra-aika päättyy, jos vika vaatii pidempiaikaista korjausta.

Vuokraaja voi myös toimittaa ajoneuvon takaisin vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy.

Vuokraaja voi olla oikeutettu saamaan hyvitystä vuokran maksusta vuokra-ajan keskeytyessä teknisen tai muun vian sattuessa, jos vika johtuu vuokraajasta riippumattomista syistä.

Vuokranantaja ei kuitenkaan korvaa matkan keskeytymisestä vuokraajalle aiheutuvia kuluja, kuten matka- tai majoituskulut, ym.

 

VARAUKSEN / SOPIMUKSEN PURKAMINEN:

Varaukset ovat sitovia. Jos vuokraaja haluaa purkaa varauksen, veloitetaan varausmaksusta:

50€,   kun varaus perutaan >14 vuorokautta aikaisemmin

80€,   kun varaus perutaan > 7 vuorokautta aikaisemmin

100€, kun varaus perutaan alle 7vrk aikaisemmin

 

Vuokranantajalla on oikeus purkaa varaus/vuokrasopimus, jos vuokraaja rikkoo vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja, tai ei vuokranantajan arvion mukaan pysty ajoneuvon asianmukaiseen käsittelyyn tai käyttöön, tai epäilee ajoneuvoa käytettävän lainvastaiseen toimintaan.

 

Jos auton käyttö estyy vuokran aikana varkauden tai vahinkotapauksen vuoksi, on vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle ja palauttamaan ajoneuvon viipymättä. Sopimus purkautuu tällöin automaattisesti, eikä vuokranantaja ole korvausvelvollinen vuokraajalle aiheutuneista kuluista. *kts. kohdasta vahingon sattuessa.

 

Jos vuokraaminen peruuntuu ennen vuokra-ajankohtaa ajoneuvoon kohdistuneen vahingon tai varkauden vuoksi, palauttaa vuokranantaja vuokraajan varausmaksun ja muut mahdolliset vuokraajan suorittamat maksut. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajan muita matkaan kohdistuvia kustannuksia, kuten varattuja laivamatkoja, majoituksia tai muita vastaavia maksuja.

 

Kaikki hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron.

 

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, jos niissä ei päästä yhteisymmärryksessä sopimukseen.

Maksuehdot ja Maksupalvelutarjoaja

 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

 

 

Vuokra maksetaan autoa noutaessa luottokortilla tai suomalaisella pankkikortilla.

Saat maksusta kuitin sähköpostiisi. 

 

Asuntoautojen ja retkiauton täyden varustelun ja lisäpalvelut löydät Vuokra-autot -sivulta!